Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησία της εταιρείας "ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Κ&Γ (ΑΘΗΑΙΝΙΤΕΣ)" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-042-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00239/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησία της εταιρείας "ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Κ&Γ (ΑΘΗΑΙΝΙΤΕΣ)" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αθιένου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 13-04-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση