Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλση δυο θαλάσσιων αγωγών μεταφοράς υγραέριου της εταιρείας "synergas co-operative society ltd" στον Δήμο Λάρνακας στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-043-1
Αριθμός Φακέλου: 737
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλση δυο θαλάσσιων αγωγών μεταφοράς υγραέριου της εταιρείας "synergas co-operative society ltd" στον Δήμο Λάρνακας στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενική Διευθύντρια Αρχής Λιμένων Κύπρου
Ημερομηνία Επιστολής: 16-04-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη