ΜΕΕΠ για την ανέγερση βιομηχανικού υποστατικού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ιδιοκτησία της εταιρείας "GIESEL LTD" στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-044-1
Αριθμός Φακέλου: B173/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση βιομηχανικού υποστατικού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ιδιοκτησία της εταιρείας "GIESEL LTD" στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Αραδίππου
Ημερομηνία Επιστολής: 04-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη