Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αποθήκης τηγανέλαιου ιδιοκτησια της εταιρείας "VENIZOIL" στον Δήμο Δρομολαξιάς - Μενεού στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-046-1
Αριθμός Φακέλου: Β41/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αποθήκης τηγανέλαιου ιδιοκτησια της εταιρείας "VENIZOIL" στον Δήμο Δρομολαξιάς - Μενεού στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Δρομολαξιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δήμαρχο Δρομολαξιάς - Μενεού
Ημερομηνία Επιστολής: 08-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση