Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4,1 KW στην κοινότητα Ανώγυρα σητν επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-047-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01119/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4,1 KW στην κοινότητα Ανώγυρα σητν επαρχία Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ανώγυρα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 13-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 18-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση