Έκθεση Πληροφοριών γαι την βελτίωση / κατασκευή των Λεωφ. Αργυρουπόλεως - Ιπποκράτους και τμήματος της οδού Τσερίου στον Δήμο Στροβόλου και Δήμο Λαατάμειας στην επαρχία Λευκωσία.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-057-1
Αριθμός Φακέλου: 16.05.028.001.159.002.001
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών γαι την βελτίωση / κατασκευή των Λεωφ. Αργυρουπόλεως - Ιπποκράτους και τμήματος της οδού Τσερίου στον Δήμο Στροβόλου και Δήμο Λαατάμειας στην επαρχία Λευκωσία.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Στρόβολος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 18-05-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση