Έκθεση Πληροφοριών για την συνέχιση/ σύνδεση/ολοκλήρωση της κατασκευής οδικού δικτύου μεταξύ της τεχνικής σχολής Αυγόρου μέχρι τον υφιστάμενο δρόμο φράγματος Άχνας στην επαρχία Αμμοχώστου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-058-1
Αριθμός Φακέλου: 16.05.006.007
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την συνέχιση/ σύνδεση/ολοκλήρωση της κατασκευής οδικού δικτύου μεταξύ της τεχνικής σχολής Αυγόρου μέχρι τον υφιστάμενο δρόμο φράγματος Άχνας στην επαρχία Αμμοχώστου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αυγόρου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Αμμοχώστου
Ημερομηνία Επιστολής: 18-05-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 25-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση