Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία βουστασίου ιδιοκτησία του κου. Α.Χ. στην Δήμο Γερίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-197-1
Αριθμός Φακέλου: Α.Ο. 23/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία βουστασίου ιδιοκτησία του κου. Α.Χ. στην Δήμο Γερίου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Γέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δήμαρχος Γερίου
Ημερομηνία Επιστολής: 13-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση