Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εκκλησίας του Αγίου Μάμα στην κοινότητα Τρούλλους στην επαρχία Λαρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-061-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00288/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εκκλησίας του Αγίου Μάμα στην κοινότητα Τρούλλους στην επαρχία Λαρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Τρούλλοι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 26-04-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 18-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση