Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών αγελάδων με εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων 20KW ιδιοκτησία του κου. Κ.Α στην Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-071-1
Αριθμός Φακέλου: Β9/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών αγελάδων με εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων 20KW ιδιοκτησία του κου. Κ.Α στην Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αθιένου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικό Μηχανικό Δήμου Αθηένου
Ημερομηνία Επιστολής: 15-06-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση