Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση λατομείου αργύλου Β τάξης ιδιοκτησία του κου. Χ.Χ στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-079-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00911/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση λατομείου αργύλου Β τάξης ιδιοκτησία του κου. Χ.Χ στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Τσέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 14-05-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 17-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη