Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 54,4 KW στη θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπη, στο χωριό Πολιτικό της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-101-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.154.110
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 54,4 KW στη θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπη, στο χωριό Πολιτικό της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πολιτικό
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 19-04-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη