ΜΕΕΠ για το διαχωρισμό 44 οικοπέδων στο Δήμο Πέγειας της εταιρειας Gordian Holdings Ltd

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-104-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/0117/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για το διαχωρισμό 44 οικοπέδων στο Δήμο Πέγειας της εταιρειας Gordian Holdings Ltd
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: - - -
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 10-08-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 08-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη