Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση λατομείου εξόρυξης αργίλου Β' τάξης στο Φ.ΣΧ.:30/54W1 (Τσέρι) Τεμάχια 308 και 607 & 30/54 (Αγία Βαρβάρα) Τεμάχιο 815

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-111-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00912/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση λατομείου εξόρυξης αργίλου Β' τάξης στο Φ.ΣΧ.:30/54W1 (Τσέρι) Τεμάχια 308 και 607 & 30/54 (Αγία Βαρβάρα) Τεμάχιο 815
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Τσέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-05-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 17-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη