Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση πύργου ραδιοεπικοινωνιών ύψους 24 μ στην περιοχή Κάμπου ιδιοκτησία της εταιρείας Α.Κ. Ράδιο Πύργος Λτδ

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-112-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/2039/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση πύργου ραδιοεπικοινωνιών ύψους 24 μ στην περιοχή Κάμπου ιδιοκτησία της εταιρείας Α.Κ. Ράδιο Πύργος Λτδ
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: - - -
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Κάμπος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 31-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση