ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "MACKENZIE TOWER" στο Δήμο Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-118-1
Αριθμός Φακέλου: Α169/21
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "MACKENZIE TOWER" στο Δήμο Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Σκάλα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δήμαρχος Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 10-09-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη