Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση υφιστάμενων υποστατικών αιγοπροβάτων και κατασκευή νέων στην κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου, ιδιοκτησία του Π.Γ.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-119-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00637/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση υφιστάμενων υποστατικών αιγοπροβάτων και κατασκευή νέων στην κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου, ιδιοκτησία του Π.Γ.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Φύτη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 14-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση