Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υποσταθμού μεταφοράς 132 kV κλειστού τύπου GIS στην κοινότητα Μαρί της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-200-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00452/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υποσταθμού μεταφοράς 132 kV κλειστού τύπου GIS στην κοινότητα Μαρί της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Μαρί
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 21-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-05-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη