Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη γεώτρησης υδροληψίας στο τεμάχιο 478, Φ/Σχ. 29/19, τμήμα 0 στην Κοινότητα Ορούντας, ιδιοκτησία του Α.Σ.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-131-1
Αριθμός Φακέλου: 2.11.100.02.02.137.147
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη γεώτρησης υδροληψίας στο τεμάχιο 478, Φ/Σχ. 29/19, τμήμα 0 στην Κοινότητα Ορούντας, ιδιοκτησία του Α.Σ.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ορούντα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθυντής Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία Επιστολής: 26-05-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση