ΜΕΕΠ για τη δημιουργία και λειτουργία λατομείου γύψου στην περιοχή της Κοινότητας Καλαβασού της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-132-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00867/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για τη δημιουργία και λειτουργία λατομείου γύψου στην περιοχή της Κοινότητας Καλαβασού της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Καλαβασός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 07-09-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 07-11-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη