Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας βοοειδών στο τεμάχιο 533 Φ/Σχ. 40/17 στο χωριό Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας, ιδιοκτησία του κ. Ι.Γ.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-165-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.108.439
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας βοοειδών στο τεμάχιο 533 Φ/Σχ. 40/17 στο χωριό Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας, ιδιοκτησία του κ. Ι.Γ.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λύμπια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 24-11-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-08-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση