Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για τη λειτουργία χώρου απόθεσης εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, στο τεμάχιο 184 Φ/Σχ 55/37 στην κοινότητα Τόχνης, της επαρχίας Λάρνακας, ιδιοκτησία της εταιρείας "Τσιμεντοποιεία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ".

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-180-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00149/2021, ΛΑΡ/00150/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για τη λειτουργία χώρου απόθεσης εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, στο τεμάχιο 184 Φ/Σχ 55/37 στην κοινότητα Τόχνης, της επαρχίας Λάρνακας, ιδιοκτησία της εταιρείας "Τσιμεντοποιεία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ".
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Τόχνη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 19-07-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-02-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη