Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για κατεδάφιση και αποξήλωση εγκατάστασης αποθήκευσης υγραερίου Centra Gas στο Δήμο Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-210-1
Αριθμός Φακέλου: Κ429/21
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για κατεδάφιση και αποξήλωση εγκατάστασης αποθήκευσης υγραερίου Centra Gas στο Δήμο Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δήμαρχος Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 28-01-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-05-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση