Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανακατασκευή οδών στη Λευκωσία και επέκταση του οδικού δικτύου οχετών για τα όμβρια στο Δήμο Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-017-1
Αριθμός Φακέλου: 13-0
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανακατασκευή οδών στη Λευκωσία και επέκταση του οδικού δικτύου οχετών για τα όμβρια στο Δήμο Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λευκωσία
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δήμαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 08-03-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση