Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για αίτημα άδειας έργου υδροληψίας υπόγειων νερών, για σκοπούς άρδευσης, στην κοινότητα Φικάρδου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-030-1
Αριθμός Φακέλου: 2.11.100.02.02.180.78
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για αίτημα άδειας έργου υδροληψίας υπόγειων νερών, για σκοπούς άρδευσης, στην κοινότητα Φικάρδου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Φικάρδου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία Επιστολής: 09-03-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-04-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση