Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή του νέου κυττάρου στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-239-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/01255/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή του νέου κυττάρου στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Μαραθούντα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 18-08-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη