Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW, ιδιοκτησία του Κ.Β., στην κοινότητα Κοίλης, της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-039-1
Αριθμός Φακέλου: Β180/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW, ιδιοκτησία του Κ.Β., στην κοινότητα Κοίλης, της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Κοίλη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 15-03-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη