Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία αλλαντοποιείου και γαλακτοκομείου στην κοινότητα Κάτω Πύργου, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-042-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02857/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία αλλαντοποιείου και γαλακτοκομείου στην κοινότητα Κάτω Πύργου, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Κάτω Πύργος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 24-03-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-04-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση