Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής αεριούχων / ανθρακούχων, μη αλκοολούχων ποτών, ιδιοκτησία της εταιρείας "G.Y.A. PROPERTIES LTD", στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σίλα, στο Δήμο Ύψωνα, της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-045-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00204/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής αεριούχων / ανθρακούχων, μη αλκοολούχων ποτών, ιδιοκτησία της εταιρείας "G.Y.A. PROPERTIES LTD", στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σίλα, στο Δήμο Ύψωνα, της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: - - -
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 28-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-04-2022

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη