Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για τη βελτίωση / αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου στην Αγία Νάπα - Φάση Α' - Τμήμα 2

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-047-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/086/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για τη βελτίωση / αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου στην Αγία Νάπα - Φάση Α' - Τμήμα 2
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αγία Νάπα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 06-04-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 18-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια