Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς τουριστικής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας "G. Frantzis Developing Ltd", στην κοινότητα Πύργου, της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-244-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/02416/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς τουριστικής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας "G. Frantzis Developing Ltd", στην κοινότητα Πύργου, της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πύργος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 20-12-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 27-05-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη