Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την εξασφάλιση άδειας έργου υδροληψίας (Ανόρυξη Γεώτρησης), ιδιοκτησία της εταιρείας Χρίστος Έλληνας & Υιοί Λτδ, στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-058-1
Αριθμός Φακέλου: 2.11.100.02.02.148.331
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την εξασφάλιση άδειας έργου υδροληψίας (Ανόρυξη Γεώτρησης), ιδιοκτησία της εταιρείας Χρίστος Έλληνας & Υιοί Λτδ, στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Περιστερώνα Λευκωσίας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία Επιστολής: 23-03-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση