Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία σκοπευτηρίου, ιδιοκτησία του "Σωματείου Achilleos sports and performing center", στην κοινότητα Άλασσας της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-059-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/0016/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία σκοπευτηρίου, ιδιοκτησία του "Σωματείου Achilleos sports and performing center", στην κοινότητα Άλασσας της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Άλασσα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 29-04-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 25-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη