Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8MW, ιδιοκτησία της εταιρείας “WHITECHAMP INVESTMENTS Ltd” στην κοινότητα Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-252-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/01291/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8MW, ιδιοκτησία της εταιρείας “WHITECHAMP INVESTMENTS Ltd” στην κοινότητα Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Τόχνη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 10-01-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 08-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις