Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία γραφειακής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας MARCUJI LTD, στον Δήμο Γερμασόγειας της επαρχείας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-065-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/2325/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία γραφειακής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας MARCUJI LTD, στον Δήμο Γερμασόγειας της επαρχείας Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Γερμασόγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 11-05-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 08-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις