Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5MW, ιδιοκτησία της εταιρίας GEARBULK LTD, στην κοινότητα Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-203-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01598/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5MW, ιδιοκτησία της εταιρίας GEARBULK LTD, στην κοινότητα Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Κάτω Κουτραφάς
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 26-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 09-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις