Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3.14MW, ιδιοκτησία της εταιρίας K.S. KOUTRAFAS SOLAR LTD, στην κοινότητα Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-205-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01600/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3.14MW, ιδιοκτησία της εταιρίας K.S. KOUTRAFAS SOLAR LTD, στην κοινότητα Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Κάτω Κουτραφάς
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 26-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 09-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις