Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Εκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή της φάσης Ι του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Βηρυτού, ιδιοκτησία της εταιρίας AUB Ltd, στον δήμο Πάφου, της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-068-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00452/2022
Περιγραφή: Εκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή της φάσης Ι του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Βηρυτού, ιδιοκτησία της εταιρίας AUB Ltd, στον δήμο Πάφου, της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πάφος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 19-05-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση