Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 10 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "AGM LIGHTPOWER LTD", στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-254-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02663/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 10 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "AGM LIGHTPOWER LTD", στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Κοκκινοτριμιθιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-11-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 16-06-2022

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 15-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις