Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Εκθεση Πληροφοριών για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο τεμ. 311 του Φ/Σ. 45/50, ιδιοκτησία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, στην κοινότητα Χλώρακας, της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-079-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00720/2021
Περιγραφή: Εκθεση Πληροφοριών για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο τεμ. 311 του Φ/Σ. 45/50, ιδιοκτησία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, στην κοινότητα Χλώρακας, της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Χλώρακας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 14-06-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-08-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια