Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης με την επωνυμία "BRIGHTBUILD RESIDENCES", ιδιοκτησία της εταιρείας "BRIGHTBUILD PROPERTIES LTD", στην κοινότητα Τσερκέζοι, της επαρχίας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-084-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/1694/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης με την επωνυμία "BRIGHTBUILD RESIDENCES", ιδιοκτησία της εταιρείας "BRIGHTBUILD PROPERTIES LTD", στην κοινότητα Τσερκέζοι, της επαρχίας Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Τσερκέζοι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 16-06-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 26-08-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη