Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία νέας πτέρυγας στο ιδιωτικό νοσοκομείο "Λητώ", ιδιοκτησία της εταιρείας "Demokritos Properties Ltd", στο Δήμο Παραλιμνίου, της επαρχίας Αμμοχώστου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-086-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/0582/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία νέας πτέρυγας στο ιδιωτικό νοσοκομείο "Λητώ", ιδιοκτησία της εταιρείας "Demokritos Properties Ltd", στο Δήμο Παραλιμνίου, της επαρχίας Αμμοχώστου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Παραλίμνι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 19-04-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30-08-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση