Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,3MWp, ιδιοκτησία της εταιρείας SUNREA ENERGY LTD, στον Δήμο Αγίας Νάπας, της επαρχίας Αμμοχώστου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-260-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00024/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,3MWp, ιδιοκτησία της εταιρείας SUNREA ENERGY LTD, στον Δήμο Αγίας Νάπας, της επαρχίας Αμμοχώστου.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αγία Νάπα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 15-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 02-09-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη