Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία 18 κατοικιών με βιολογικό σταθμό λυμάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ιδιοκτησία της εταιρείας Hadjidemosthenous Construction Ltd, στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-091-1
Αριθμός Φακέλου: Β284/2020
Περιγραφή: Έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία 18 κατοικιών με βιολογικό σταθμό λυμάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ιδιοκτησία της εταιρείας Hadjidemosthenous Construction Ltd, στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Μεσόγη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 11-07-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-08-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη