Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπτυξη λατομείου εξόρυξης ασβεστολιθικού ψαμμίτη για παραγωγή πλακών οικοδομικής χρήσης, ιδιοκτησία της εταιρείας "Φοίβος Γ. Νικολάου Χωματουργικές Εργασίες Λτδ", στην κοινότητα Ανώγυρας της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-099-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00568/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπτυξη λατομείου εξόρυξης ασβεστολιθικού ψαμμίτη για παραγωγή πλακών οικοδομικής χρήσης, ιδιοκτησία της εταιρείας "Φοίβος Γ. Νικολάου Χωματουργικές Εργασίες Λτδ", στην κοινότητα Ανώγυρας της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ανώγυρα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 20-05-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη