Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για μικρό ζυθοποιείο και σνακ-μπαρ ιδιοκτησία Θ.Χ και Χ.Α στην κοινότητα Μηλιού της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-138-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00982/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για μικρό ζυθοποιείο και σνακ-μπαρ ιδιοκτησία Θ.Χ και Χ.Α στην κοινότητα Μηλιού της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Μηλιού
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 18-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 23-03-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη