Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7.5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας RENERGETIC LTD στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-148-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02008/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7.5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας RENERGETIC LTD στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πάνω Δευτερά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 18-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια