Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση εργοστασίων παραγωγής δοχείων συσκευασίας ιδιοκτησία της εταιρείας Denasal Holdings Ltd στο Δήμο Ιδαλίου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-004-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00149/2023, ΛΕΥ/00150/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση εργοστασίων παραγωγής δοχείων συσκευασίας ιδιοκτησία της εταιρείας Denasal Holdings Ltd στο Δήμο Ιδαλίου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Δάλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 17-02-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-03-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια