Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας Πετρολίνα στο Δήμο Έγκωμης της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-197-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01953/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας Πετρολίνα στο Δήμο Έγκωμης της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Έγκωμη Λευκωσίας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 03-02-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-03-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση