Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 340KW ιδιοκτησία Μ.Π στην κοινότητα Περιιστερώνας της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-209-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01844/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 340KW ιδιοκτησία Μ.Π στην κοινότητα Περιιστερώνας της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Περιστερώνα Λευκωσίας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 13-12-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη